Meetmethoden

  • Periodieke waterpassing

  • Periodieke of continue GPS metingen
  • Interferometrische satelliet  radarmetingen (InSar)
Review InSar Groningen 1993-2008

  • Tilt- en acceleratiemeters
                    Toepasbaarheid tilt- en acceleratiemeters