2nd Opinion Bodembeweging Oppenhuizen

Post date: Apr 18, 2016 9:48:4 AM

Vermilion is voornemens gas te gaan winnen uit het Oppenhuizen veld. Het verwacht 11 mm bodemdaling met een uitloop tot maximaal 20 mm. De kans op aardbevingen zou verwaarloosbaar zijn.

Op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân is een '2nd opinion' op schrift gesteld.

Gaswinning verlaagt niet alleen de druk in gasvoerende delen van het reservoir, maar ook in watervoerende delen, die daarmee in drukcontact staan. Of er nu gas of water in gesteente poriën zit, drukdaling, leidt tot compactie, bodemdaling en mogelijk bevingen. In de prognose van Vermilion en controles van SodM, TNO, TCBB en Mijnraad zijn de effecten van drukdaling in watervoerende delen van het reservoir buiten beschouwing gebleven.

Herberekening met inbegrip van deze effecten, leidt tot minimaal 38 mm daling in het diepste punt, 424 miljoen kubieke meter bodemdalingsvolume en een kans van 19% op bevingen. Het diepste punt van de bodemdalingskom komt in de Swarte Brekken onder Sneek te liggen. Door een gebrek aan openbare details over de structuur van de ondergrond kan de bovengrens van deze effecten niet worden bepaald. Die ligt in elk geval niet onder 60 mm daling in het diepste punt, 850 miljoen kubieke meter bodemdalingsvolume en een kans van 19% op bevingen.

De oorspronkelijke berekening van de bevingskans door Vermilion en de herberekening ten behoeve van de 2nd opinion volgen het zelfde, buitengewoon onzekere, rekenmodel van TNO.