Veendam

Bij Veendam wordt sinds 1972 eerst door Biliton, later door NedMag zout gewonnen. Dit resulteerde aanvankelijk in een langzame bodemdaling. Vanaf 1993 wordt gewonnen volgens de 'squeeze methode'. Dit resulteerde in beduidend snellere bodemdaling en schade claims.

    • Eind 2011zocht NedMag aanpassing van het productieplafond. Voorafgaande daaraan onderzocht het onafhankelijke rapport BODEMDALING ZOUTWINNING VEENDAM 1977-2011 de tot 2011 opgetreden bodemdaling.

    • In januari 2013 bracht Arcadis het rapport 'SAMENVATTEND ONDERZOEK HOOFDOORZAKEN GEBOUWSCHADE IN HET BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG' uit. Een korte reactie op dit rapport vindt U hier. Aansluitend werd op 30 januari een bewonersavond georganiseerd. Per saldo konden daaruit deze conclusies getrokken worden.