Update Website

Post date: Jan 29, 2013 10:25:49 PM

To serve local parties, suffering the consequence of subsidence, better the website is translated into Dutch. For scientific articles the language of choice will remain English.

Om plaatselijk publiek, dat bodemdalingschade ondervindt, directer te kunnen informeren is er voor gekozen de site over te zetten in het Nederlands. Wetenschappelijke artikelen zullen Engels blijven.