Review: 'Long Term Subsidence' study 3

Post date: Dec 08, 2017 11:47:8 PM

Bodemdaling door gaswinning komt langzamer op gang, maar zet daarna steviger en langer door dan voorspeld. Bodemdalingskommen blijken bovendien dieper en smaller dan gedacht. Om zorgen over de juistheid van voorspelde bodemdaling en de beheersbaarheid ervan weg te nemen kreeg NAM in 2012 de opdracht de oorzaken daarvan te onderzoeken.

Het rapport "Review: 'Long Term Subsidence' study 3" geeft een kritische beschouwing van de resultaten van dit onderzoek na 5 jaar en 3 pogingen.

Het rapport is via de menu optie Downloads beschikbaar.