NW-Friesland

Rapport 'Gesjoemel met bodembeweging', nov 2015

Het rapport beschrijft onder meer grote onzekerheden in de modellering van watervoerende reservoir delen en de ruimtelijk drukverdeling.

In de rapportage van de gasproducent, Vermilion, is de bodemdaling door gaswinning bepaald door ijking van het theoretische model aan de bodemdalingsmetingen. De eerder direct uit metingen bepaalde bodemdaling door gaswinning is 40% hoger en beduidend meer betrouwbaar.

De daling door gaswinning zal naar verwachting van Vermilion, TNO en SodM uiteindelijk zes maal hoger uitkomen, dan voor aanvang van de winning verwacht.

Noordwest Friesland intensief geanalyseerd.

Frequente bodemdalingsmetingen in verband met zoutwinning maakte van Noordwest Friesland een ideaal proefgebied voor het testen van de SuRe bodemdalingsanalyse software. De eerste tests in 2004 brachten al onmiddellijk twee onverwachte fenomenen aan het licht.

  1. Naburige bodemdaling door gaswinning, die bovendien veel sneller verliep dan geomechanisch verwacht.

    1. Een onontdekte fout in de nulmeting, waardoor TNO ten onrechte de conclusie trok dat een groot deel van de bodemdaling door zoutwinning na afsluiting van de boorputten door bodemstijging weer te niet zou worden gedaan. (Observation and prediction of the relation between salt creep and land subsidence in solution mining. The Barradeel Case, Breunese et al.)

Vanaf 2004 hebben opeenvolgende analyses, NWFR06, NWFR07, NWFR08 en NWFR09, de scherpte en consistentie van de SuRe ontleding van totaal gemeten bodemdaling in bijdragen per oorzaak (gaswinning, zoutwinning en een miniem beetje ongeïdentificeerde restdaling) overtuigend bewezen.

Tien jaar na de feitelijke versnelling van de bodemdaling door gaswinning en 4 jaar na melding van de ontdekking daarvan door de SuRe software werd het Harlingen gasveld gesloten. De analyse van de oorzaak van het afwijkende gedrag liet nog 6 jaar op zich wachten. Hierin is geheel voorbij gegaan aan het feit dat alle andere gasvelden een soortgelijk verloop van de bodemdaling in de tijd vertonen zonder de vermeende bepalende factor (kalksteen) met dit veld gemeen te hebben.