Tilt- en acceleratiemeters

Post date: Feb 14, 2015 4:19:24 PM

Een evaluatie van de bruikbaarheid van tilt- en acceleratiemeters voor het meten van bodembeweging is toegevoegd onder het tabblad Meetmethoden.

De conclusies zijn:

  • Bodemdaling door delfstofwinning is niet meetbaar met tilt- en acceleratiemeters.

  • Tilt- en acceleratiemeters kunnen kantelingen, trillingen en versnellingen, waaraan een bouwwerk wordt blootgesteld, goed in beeld brengen, maar de relatie met schade blijft ongewis. Bevingen kunnen schade veroorzaken zonder meetbare kanteling en versnelling.