Wat GPS zegt over bodemdaling op de Waddenzee.

Post date: Dec 08, 2017 9:21:56 PM

Om te kunnen zien hoe bodemdaling door gaswinning op de Waddenzee zich ontwikkelt worden de horizontale en verticale verplaatsingen van een aantal GPS stations continue gemeten. In theorie kunnen te hoge bodemdalingssnelheden met de 'Hand aan de Kraan' worden voorkomen, zodra op basis van deze metingen een dreiging geconstateerd wordt.

De in september 2017 beschikbare metingen zijn geanalyseerd en via een concept rapport met de titel "Monitoring Wadden Sea subsidence by GPS" ter beschikking gesteld aan collega onderzoekers.

Conclusies

    1. Over de laatste 5 jaar is het bodemdalingsvolume per kubieke meter geproduceerd gas met een factor 2 tot 3 toegenomen.

    2. Voor de velden Ameland-Oost, Ameland-Westgat en N07-FA De is de relatie tussen productie en daling niet eenduidig. Na 2011 is de productiesnelheid gehalveerd, en steeg de dalingssnelheid per saldo 12%.

    3. Ondanks decimering van de productie uit de Metslawier, Anjum en Ezumazijl velden is de dalingssnelheid daar niet afgenomen.

    4. Na 2012 daalde de productiesnelheid uit Nes en Moddergat met 40%, terwijl de dalingssnelheid 20% toenam.

De notie dat de dalingssnelheid met de Hand aan de Kraan onder controle te houden is, wordt door de metingen categorisch weersproken.

Het rapport kan worden gedownload via Downloads/Overig