Waddenzee

Beroep tegen intensivering gaswinning Waddenzee, 31-07-2013

In juni 2013 stemde minister Kamp in met snellere winning van 3 maal zoveel gas van onder het Wad als in 2007 vergund. Verschillende partijen tekenden beroep aan bij de Raad van State. De pleitnota, geschreven ter ondersteuning van dit beroep vindt U hieronder. Door een ernstige onaangekondigde beperking van de spreektijd kon de nota niet als geheel worden ingebracht.