Precisie en betrouwbaarheid bodemdalingsmetingen

Post date: Feb 01, 2015 11:5:6 PM

Toetsing

Voor de planning van schadebeperkende maatregelen bij delfstofwinning zijn geomechanische modellen nodig, die bodembeweging precies en betrouwbaar voorspellen. De toetsing van de juistheid van dergelijke modellen tegen bodemdalingsmetingen is echter zo onscherp dat nagenoeg elk model, ongeacht grote systematische fouten, geaccepteerd wordt. De mijnbouwsector verzet zich al decennia lang tegen de scherps mogelijke toetsing van prognose modellen. Zolang omkering van de bewijslast niet wettelijk is, geregeld geniet zij het voordeel van elke twijfel.

Zonder scherpe toetsing zal de kennis over de relatie tussen delfstofwinning en bodembeweging niet verbeteren. In de vergadering van de NCG commissie 'Bodembeweging en Zeespiegelvariatie' zijn op 28-12-2014 voorstellen gedaan ter verbetering gepresenteerd aan vertegenwoordigers van TUDelft, SodM, RWS, KNMI, NSO, Deltares en 06-GPS. De presentatie 'Precision&Reliability' is beschikbaar via de downloads pagina.