TK Commissie EZ, Gaswinning Groningen, 28-01-2015

Post date: Feb 01, 2015 5:12:28 PM

Inbreng in het wetenschapsblok van het rondetafelgesprek 'Gaswinning Groningen',

op uitnodiging van de vaste Tweede Kamer Commissie EZ, Tweede Kamer, 28-01-2015

Antecedenten

 • Ik ben Adriaan Houtenbos

 • geodetisch ingenieur,

 • oud hoofd meetkundige dienst van de NAM,

 • lid van de NCG commissie ‘Bodembeweging en Zeespiegelvariatie’,

 • lid stuurgroep ‘Lange Termijn Bodemdalingeffecten Waddenzee’

Onderzoek

 • Ja, Groningen is een van de best onderzochte velden ter wereld

 • en nee, we hebben nog steeds geen flauw benul hoe de bevingen ontstaan

 • We onderzoeken al decennia lang vruchteloos dezelfde zaken

 • en frustreren tegelijkertijd veelbelovend alternatief onderzoek.

 • Onder regie van de NAM blijft het doormodderen

 • totdat de laatste kubieke meter gas de grond uit is.

 • Om de kans op een wetenschappelijke doorbraak te maximaliseren is het nodig om

  • de regie van het onderzoek in echt onafhankelijk handen te leggen

  • en vrije toegang tot alle relevante gegevens te verzekeren.

Intussen

 • is het zeker dat de bevingen het gevolg zijn van

 • verstoring van de drukbalans in de ondergrond door gaswinning

 • en dat deze verstoring tot een minimum kan worden beperkt door

  • de kraan maximaal dicht te draaien

  • en de productie zo vlak mogelijk over de putten en over de tijd te verdelen